Водичи и вође акција планинарског клуба Железничар Ниш за 2017. годину

Водичи

065/574-79-44
stefanmarkovic@mail.com

 • Име и презиме: Стефан Марковић
 • Датум рођења: 12.10.1992
 • Број планинарске књижице: 150820
 • Завршене обуке: Основна планинарска обука планинарског клуба Железничар Ниш, обука из планинарске оријентације Планинарског Савеза Србије, основна обука Горске Службе Спасавања Србије
 • Област интересовања: Проклетијски и Динарски масив као и ноћни успони
 • Ангажовања: Учествује као водич на планинарским акцијама, предавач на планинарској обуци из области Оријентације и боравка и кретања у природи. Задужен је за односе са јавношћу.
Водичи

061-168-77-71
dobrivojenikolic@yahoo.co.uk

 • Име и презиме: Добривоје Николић
 • Датум рођења: 05.05.1964
 • Број планинарске књижице: 162270
 • Завршене обуке: Обука за планинског водича II категорије Планинарског Савеза Србије, М.Б. 516, основна планинарска обука планинарског клуба Железничар Ниш
 • Област интересовања: Високогорство, трекинг лига
 • Ангажовања: Учествује као водич на планинарским акцијама као и радним акцијама клуба. Председник клуба
Водичи

064/833-00-03
jelena.cvetkovic.971@gmail.com

 • Име и презиме: Јелена Цветковић
 • Датум рођења: 15.07.1971
 • Број планинарске књижице: 301219
 • Завршене обуке: Основна планинарска обука планинарског клуба Железничар Ниш.
 • Област интересовања: Планинарење и пешачење као и високогорске акције
 • Ангажовања: Учествује као водич на клупским акцијама као и у организацији других клупских догађаја, члан Већа части Планинарског Савеза Града Ниша.
Водичи

064/237-62-39
svetozar.dimitrijevic88@gmail.com

 • Име и презиме: Светозар Димитријевић
 • Датум рођења: 16.03.1988
 • Број планинарске књижице: 451003
 • Завршене обуке: Обука за планинске водиче II категорије Планинарског Савеза Србије, М.Б. 515, основна планинарска обука планинарског клуба Железничар Ниш.
 • Област интересовања: Високогорске акције, алпинизам, бициклизам
 • Ангажовања: Учествује као водич на планинарским акцијама, руководилац и предавач основне планинарске обуке у свом клубу. Начелник клуба
Водичи

064/181-10-87
risticmiljan@gmail.com

 • Име и презиме: Миљан Ристић
 • Датум рођења:  04.01.1987
 • Број планинарске књижице: 413487
 • Завршене обуке: Основна планинарска обука планинарског клуба Железничар Ниш, Обука за планинског водича III категорије Планинарског Савеза Србије, М.Б. 517.
 • Област интересовања: „Поглед у недоглед“, планине у околини Ниша, Прокупља (Нишка и Топличка трансверзала), високогорство (“via normale“ зимски/летњи успони), оптимизације радних процеса, рад на пројектима, трчање,…
 • Ангажовања:  Учествује као водич на планинарским акцијама, предавач на планинарској обуци планинарског клуба Железничар Ниш, активни учесник радних акција планинарских клубова у Нишу.
Водичи

063/354-229
nina54@exe-net.net

 • Име и презиме: Нина Станковић
 • Датум рођења: 30.07.1954
 • Број планинарске књижице: 101550
 • Завршене обуке: Основна планинарска обука планинарског клуба Железничар Ниш.
 • Област интересовања: Високогорске акције
 • Ангажовања: Учествује као водич на планинарским акцијама, предавач основне планинарске обуке на тему исхрана у природи. Заменик председника клуба
Водичи

064/274-19-67
racemora@gmail.com

 • Име и презиме: Раде Никчевић
 • Датум рођења: 11.12.1964
 • Број планинарске књижице: 161762
 • Област интересовања: трекинг, пешачење на дугим стазама и бициклизам
 • Ангажовања: члан клуба од 2012. године, бивши начелник клуба, бивши председник клуба, креатор интернет презентације клуба, вођа више најзначајнијих пројеката клуба, надаље желим да се бавим само наведеним областима мог интересовања.
Водичи

061/310-09-24
milenajankovic73@yahoo.com

 • Име и презиме: Милена Јанковић
 • Датум рођења: 24.04.1973
 • Број планинарске књижице: 114692
 • Завршене обуке: Летњи алпинистички течај Планинарског Савеза Србије, основна планинарска обука планинарског клуба Железничар Ниш.
 • Област интересовања: Планинарење, високогорство, алпинизам и спелеологија
 • Ангажовања: Учествује као водич на клупским акцијама као и у организацији других клупских догађаја, руководилац и предавач основне планинарске обуке. Секретар клуба.
Водичи

064/225-57-01

 • Име и презиме: Томислав Миљковић
 • Датум рођења: 29.10.1949
 • Број планинарске књижице: 142208
 • Област интересовања: Планинарење и пешачење, високогорство као и сви изласци у природу
 • Ангажовања: Учествује као водич на клупским акцијама до 2500м као и у организацији других клупских догађаја и радних акција.
Водичи

061/547-83-59

 • Име и презиме: Благица Здравковић
 • Датум рођења: 27.03.1962
 • Број планинарске књижице: 216416
 • Област интересовања: Планинарење и пешачење, табори и слетови планинара.
 • Ангажовања: Учествује као водич на планинарским акцијама клуба, предавач основне планинарске обуке на тему исхрана у природи.
Водичи

064/236-87-12

 • Име и презиме: Дикица Цанић
 • Датум рођења: 05.01.1961
 • Број планинарске књижице: 161882
 • Област интересовања: Високогорске акције, планинарење и пешачење
 • Ангажовања: Учествује као водич на планинарским акцијама до 2000м.