Водичи и вође акција планинарског клуба Железничар Ниш

Телефон : 065/574-79-44
Eмаил: stefanmarkovic@mail.com

Име и презиме: Стефан Марковић
Датум рођења: 12.10.1992
Број планинарске књижице: 150820
Завршене обуке: Основна планинарска обука планинарског клуба Железничар Ниш, обука из планинарске оријентације Планинарског Савеза Србије, основна обука Горске Службе Спасавања Србије
Област интересовања: Проклетијски и Динарски масив као и ноћни успони
Ангажовања: Учествује као водич на планинарским акцијама, предавач на планинарској обуци из области Оријентације и боравка и кретања у природи. Задужен је за односе са јавношћу.

Телефон: 061-168-77-71
Емаил: dobrivojenikolic@yahoo.co.uk

 • Име и презиме: Добривоје Николић

 • Датум рођења: 05.1964

 • Број планинарске књижице: 162270

 • Завршене обуке: Обука за планинског водича II категорије Планинарског Савеза Србије, М.Б. 516, основна планинарска обука планинарског клуба Железничар Ниш

 • Област интересовања: Високогорство, трекинг лига

 • Ангажовања: Учествује као водич на планинарским акцијама као и радним акцијама клуба. Председник клуба

Телефон: 064/833-00-03
Емаил:
jelena.cvetkovic.971@gmail.com

 • Име и презиме: Јелена Цветковић

 • Датум рођења: 15.07.1971

 • Број планинарске књижице: 301219

 • Завршене обуке: Основна планинарска обука планинарског клуба Железничар Ниш.

 • Област интересовања: Планинарење и пешачење као и високогорске акције

 • Ангажовања: Учествује као водич на клупским акцијама као и у организацији других клупских догађаја, члан Већа части Планинарског Савеза Града Ниша.

Телефон: 064/237-62-39
Емаил: svetozar.dimitrijevic88@gmail.com

Име и презиме: Светозар Димитријевић
Датум рођења: 16.03.1988
Број планинарске књижице: 451003
Завршене обуке: Обука за планинске водиче II категорије Планинарског Савеза Србије, М.Б. 515, основна планинарска обука планинарског клуба Железничар Ниш.
Област интересовања: Високогорске акције, алпинизам, бициклизам
Ангажовања: Учествује као водич на планинарским акцијама, руководилац и предавач основне планинарске обуке у свом клубу. Начелник клуба

Телефон: 064/181-10-87
Емаил: risticmiljan@gmail.com

 • Име и презиме: Миљан Ристић

 • Датум рођења: 01.1987

 • Број планинарске књижице: 413487

 • Завршене обуке: Основна планинарска обука планинарског клуба Железничар Ниш, Обука за планинског водича III категорије Планинарског Савеза Србије, М.Б. 517.

 • Област интересовања: „Поглед у недоглед“, планине у околини Ниша, Прокупља (Нишка и Топличка трансверзала), високогорство (“via normale“ зимски/летњи успони), оптимизације радних процеса, рад на пројектима, трчање,…

 • Ангажовања: Учествује као водич на планинарским акцијама, предавач на планинарској обуци планинарског клуба Железничар Ниш, активни учесник радних акција планинарских клубова у Нишу.

Телефон: 063/354-229
Емаил: nina54@exe-net.net

 • Име и презиме: Нина Станковић

 • Датум рођења: 07.1954

 • Број планинарске књижице: 101550

 • Завршене обуке: Основна планинарска обука планинарског клуба Железничар Ниш.

 • Област интересовања: Високогорске акције

 • Ангажовања: Учествује као водич на планинарским акцијама, предавач основне планинарске обуке на тему исхрана у природи. Заменик председника клуба

Телефон: 064/274-19-67
Емаил: racemora@gmail.com

Име и презиме: Раде Никчевић
Датум рођења: 11.12.1964
Број планинарске књижице: 161762
• Област интересовања: трекинг, пешачење на дугим стазама и бициклизам
Ангажовања: члан клуба од 2012. године, бивши начелник клуба, бивши председник клуба, креатор интернет презентације клуба, вођа више најзначајнијих пројеката клуба, надаље желим да се бавим само наведеним областима мог интересовања.

Телефон: 061/310-09-24
Емаил: milenajankovic73@yahoo.com

 • Име и презиме: Милена Јанковић

 • Датум рођења: 24.04.1973

 • Број планинарске књижице: 114692

 • Завршене обуке: Летњи алпинистички течај Планинарског Савеза Србије, основна планинарска обука планинарског клуба Железничар Ниш.

 • Област интересовања: Планинарење, високогорство, алпинизам и спелеологија

 • Ангажовања: Учествује као водич на клупским акцијама као и у организацији других клупских догађаја, руководилац и предавач основне планинарске обуке. Секретар клуба.

Телефон: 064/225-57-01

 • Име и презиме:Томислав Миљковић

 • Датум рођења:29.10.1949

 • Број планинарске књижице:142208

 • Област интересовања:Планинарење и пешачење, високогорство као и сви изласци у природу

 • Ангажовања:Учествује као водич на клупским акцијама до 2500м као и у организацији других клупских догађаја и радних акција.

Телефон: 061/547-83-59

 • Име и презиме: Благица Здравковић

 • Датум рођења: 27.03.1962

 • Број планинарске књижице: 216416

 • Област интересовања: Планинарење и пешачење, табори и слетови планинара.

 • Ангажовања: Учествује као водич на планинарским акцијама клуба, предавач основне планинарске обуке на тему исхрана у природи.

Телефон: 064/236-87-12

 • Име и презиме: Дикица Цанић

 • Датум рођења: 01.1961

 • Број планинарске књижице: 161882

 • Област интересовања: Високогорске акције, планинарење и пешачење

 • Ангажовања: Учествује као водич на планинарским акцијама до 2000м.